Overname en fusies

Een fusie of bedrijfsovername is voor u en uw onderneming vaak een ingrijpende beslissing met verstrekkende gevolgen. In de meeste gevallen zijn er drie factoren belangrijk in de besluitvorming om tot overname of fusie te komen.

Waardebepaling en onderhandeling

De eerste stap in het proces van een overname of fusie is de waardebepaling. Er zijn veel verschillende grondslagen om de economische waarde van een onderneming te berekenen. De waarde voor een overname of fusie komt uiteindelijk in onderhandeling tot stand. Uit ervaring blijkt dat u dit soort onderhandelingen het best kunt overlaten aan gespecialiseerde adviseurs. De adviseurs van Gerrits staan u in deze onderhandelingen graag terzijde.

Verificatie onderzoek of due diligence

De gegevens die tijdens de onderhandelingen zijn uitgewisseld hebben als basis gediend voor de waardebepaling en koopcondities. Het controleren of deze informatie correct is gebeurt in de Due Diligence. Hierbij wordt gekeken of de verstrekte informatie correct is en of er geen informatie is achtergehouden die van invloed is op de waardebepaling. Eveneens evalueren wij of alle wettelijke bepalingen ten aanzien van fusies en overnames gerespecteerd worden.

Start van de fusie

Na het onderzoek kan de overeenkomst worden gesloten. De samenwerking kan nu gestalte krijgen. Relevante zaken als arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden moeten worden herzien. In deze fase is het belangrijk dat het management snel en duidelijke de koers bepaald. Hierbij moeten de consequenties die deze nieuwe koers heeft voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en andere stakeholders goed worden gecommuniceerd.

Gerrits Accountants & Adviseurs heeft de ervaring en het specialisme in huis om uw bedrijf in dit proces geheel te begeleiden van A tot Z. Onze adviseurs staan u graag terzijde.