Handel en Transport

Gerrits heeft haar wortels in internationale handel en transport. Onder onze klanten bevinden zicht grote en kleine handelaren en transportbedrijven. Wij kennen de weg in internationale belastingen, ook in de BTW problematiek die handel en transport typeert.

Transfer pricing en profit allocation zijn voor ons vertrouwde begrippen.