Expatriates/Repatriates

U ontvangt inkomen uit het buitenland, u gaat immigreren of emigreren of u heeft buitenlandse bezittingen. Deze internationale situaties worden al snel erg ingewikkeld. Vaak heeft u behalve met het Nederlandse ook met andere belastingstelsels, internationale verdragen, buitenlandse belastingplicht en uitzonderingsregelingen te maken. Het internationale belastingrecht biedt ook juist vele mogelijkheden om belasting te besparen.

Gerrits is al jarenlang specialist op dit terrein. Met onze expertise en oplossingen loodsen wij u door het fiscaal optimale traject. Als u naar het buitenland verhuist, kunt u kiezen tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht. Bij binnenlandse belastingplicht wordt al uw inkomen, ook het buitenlandse, belast. Daarvoor mag u ook gebruikmaken van de voorzieningen in het Nederlandse belastingstelsel, zoals aftrek van hypotheekrente. Bij buitenlandse belastingplicht mag u dit laatste niet en wordt alleen uw Nederlandse inkomen belast.