Verklaringen bij subsidies

Voor de afrekening van subsidies bij overheid en diverse stichtingen wordt veelal een accountantsverklaring gevraagd door subsidiërende instellingen. Door een efficiënte afwikkeling van de aanvraag kunnen wij de kosten voor het afgeven van onze verklaring beperken.