Subsidie advies en aanvraag

Gerrits wijst u de weg in subsidieland. Heeft u recht op (starters-) subsidie, innovatiesubsie (bijv. WBSO en/of RDA) of wenst u internationaal te gaan ondernemen? In veel gevallen heeft de overheid een subsidie voor uw activiteiten.

Voor samenwerking met ondernemingen in een ontwikkelingsland worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidies gegeven. Wij begeleidden projecten in Suriname, Gambia, Litauwen, Columbia etc.