Samenstelling en controle van de jaarrekening

Wenst u een verklaring van uw accountant bij de jaarrekening, bijvoorbeeld omdat de bank dit eist?

Er zijn ondernemers die denken dat het verplicht is om een accountant naar de jaarrekening te laten kijken en een accountantsverklaring af te geven. Voor kleine ondernemingen is dit niet het geval. Voor wettelijke controle dient een onderneming aan een aantal criteria te voldoen. Een wettelijke controle is een controle van de financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of krachtens de bijlage bij de Wet toezicht accountantsorganisaties. De meest bekende wettelijke controle is de controle van de jaarrekening die voortvloeit uit artikel 393 BW2. Een onderneming of een instelling is volgens artikel 393 BW wettelijk controleplichtig indien een onderneming twee boekjaren achtereen heeft voldaan aan 2 van de 3 criteria:

  • omzet van meer dan 12 miljoen euro
  • balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro
  • meer dan 50 medewerkers in dienst.

Geen wettelijke controles zijn bijvoorbeeld: controleopdrachten die verplicht zijn gesteld op grond van statuten, controleopdrachten die vrijwillig zijn verstrekt, beoordelingsverklaringen en samenstellings- verklaringen.

Gerrits is gecertificeerd door de nba voor het afgeven van verklaringen bij onder meer vrijwillige controles.