Reorganisatie en recovery

Uw onderneming zit in zwaar weer, de resultaten laten te wensen over. Het team van Gerrits analyseert met u de resultaten en de mogelijkheden om het tij te keren. Mocht alleen een doorstart helpen, dan adviseren u bij het opstellen van een stappenplan om de doorstart te verwezenlijken

Ook bij snelle groei is herstructurering gewenst. Het efficiënt inrichten van de onderneming geeft fiscale voordelen, leidt tot betere managementinformatie en beschermt de onderneming bij aansprakelijkheden en ‘slecht weer’.