Mediation en arbitrage

De partners van Gerrits treden vaak op als arbiters of fiscaal adviseurs in procedures waarin vennootschappen of directies uit elkaar wensen te gaan. Na benoeming door partijen, veelal aangewezen door de rechter of de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), hoort de partner partijen. De procedure wordt afgerond met een bindend advies, waarin tevens de waarde van het aandeel wordt vastgelegd.

Case management van representatie bij zaken dienend bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) wordt ook door ons verzorgd.

Daarnaast treden wij vaak op als accountant-deskundige of in procedures, waaronder echtscheidingen.

Verder zijn onze partners aangesloten bij:

Deze gremia zijn gericht op arbitrage naar Engels recht, voornamelijk in handelsgeschillen.