Loon- en salarisadministratie

De deskundige loonadministrateurs van Gerrits kennen de eisen van elke CAO. We zullen u gevraagd en ongevraagd adviseren over de vereisten, ook m.b.t. bedrijfstak pensioenregelingen. Uw loonadministratie wordt uitgevoerd tegen een vaste prijs, gebaseerd op het verwachte aantal personeelsleden. Jaarwerk is vanzelfsprekend inbegrepen. Wijze van aanlevering mutaties, loonstroken (mail, post) betaalfiles etc. is volgens afspraak.

Desgevraagd zijn onze juristen behulpzaam bij het opstellen of evalueren van arbeidscontracten en bij ontbinding van arbeidsovereenkomsten.