Inbreng in de Besloten Vennootschap

Er zijn meerde afwegingen om uw onderneming in te brengen in een B.V. Fiscaal ligt het ‘draaipunt’ rond €120.000. Voor het antwoord op de vraag of inbreng voor u fiscaal voordeel oplevert worden de gegevens van uw onderneming en uw persoonlijke gegevens (kinderen, hypotheekrente, gewenste pensioendatum enz.) opgenomen in een rekenmodel. Daarnaast zijn er andere afwegingen die bepalen of een Besloten Vennootschap voor u de juiste ondernemingsvorm is. Het aangaan van langlopende verplichtingen (huur, personeel) kan een reden zijn om voor de B.V. te kiezen.

In de meeste gevallen volstaat de oprichting van één BV niet. Er moet een zgn. ‘holding constructie’ komen. Er wordt dan een ‘persoonlijke’ holding opgericht en een werkmaatschappij. Op deze wijze wordt het (pensioen-) vermogen afgeschermd van commerciële risico’s.