Boekenonderzoek

Gerrits verleent bijstand bij een boekenonderzoek door medewerkers van de belastingdienst of de FIOD. Mocht u een aankondiging van een boekenonderzoek ontvangen hebben, dan verwijzen wij u naar deze tips.

Mocht het boekenonderzoek nog niet hebben plaatsgevonden, dan spreken wij met de inspectie af waar het onderzoek zal plaatsvinden. Dit kan bij de klant plaatsvinden, maar ook op ons kantoor. Na afronding van het boekenonderzoek spreken wij het door de inspecteur opgestelde rapport met u door. Vervolgens corresponderen wij met de inspecteur om tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan volgt –in overleg met u- bezwaar en/of beroep.

Mocht er na het onderzoek een aanslag of naheffing volgens dan helpen wij u desgewenst met het aanvragen van een betalingsregeling. Onze adviseurs zijn ervaren in deze aspecten van een boekenonderzoek